Soro's Omelet

Ground Filet Mignon, Onion, Parsley, Tomato, Spices, House Potatoes, Fruit, Pita

$13.95
Reviews (0)
You